5 gode råd til international rekruttering – 5 tips for international recruitment

1 Share18

5 gode råd til international rekruttering – 5 tips for international recruitment

Alle virksomhedsejere, direktører og ledere vil det bedste for deres virksomhed. Alligevel er der forskellige måder at vurdere rekrutteringens betydning på og dermed også meget for ...

Alle virksomhedsejere, direktører og ledere vil det bedste for deres virksomhed. Alligevel er der forskellige måder at vurdere rekrutteringens betydning på og dermed også meget forskellige måder at angribe rekrutteringer på rent praktisk.

Præmissen er, at virksomheder vil vækste, vil være de bedste, måske de største og de dygtigste ikke kun i dag, men også i fremtiden.

Hvad betyder det for rekrutteringsindsatsen? Det betyder, at hvis virksomheden skal vækste, så er beslutningstagere og ledere også nødt til at forholde sig til rekrutteringsmarkeder uden for eget lokalområde. Der vil ganske enkelt ikke kunne findes nok egnede kandidater i nærområdet – heller ikke regionalt eller nationalt.

Det er virksomheder nødt til at forholde sig til både strategisk og operationelt. Det betyder, at virksomheden skal kunne brande sig som en virksomhed, det er værd at arbejde for. Kandidater skal kunne forstå, at virksomheden er fagligt ambitiøs og interessant, kulturmæssigt sensibel, fleksibel og lydhør. Virksomheden skal have de bedste onboarding programmer og et bagland (erhvervsfora), der kan levere fundamentet for, at udenlandske kandidater – og deres familier – kan se mere end en kortsigtet mening i at komme her.

5 gode råd til international rekruttering:

  1. Rekrutter ikke blot til de behov I har i dag, men rekrutter for fremtiden for at sikre produktionen, viden og innovation
  2. Rekrutter kloge hoveder de kan nemlig også sætte sig ind i nye områder
  3. Fokuser jeres search overvej at omstrukturere organisationen, afdelingen, teamet
  4. Sørg for, at rekrutteringsaktiviteter understøtter jeres strategi
  5. Involver jeres rekrutteringsspecialister tidligt i processen de er professionelle og ønsker også, at virksomheden får succes. De ved hvor og hvordan gode kandidater kan findes!

Hårdt arbejde, men det hele værd for at få succes med international rekruttering.

Brug for hjælp til at komme i gang med international rekruttering? Kontakt Maiken Slater Johannsen, Partner i SlaterConsult: msj@slaterconsult.com

 

_________________________________________    English version below   _________________________________________

 

Business owners, CEOs and managers want the best for their company. No doubt about that. When it comes to recruiting the best candidates, however, there are many ways to approach the process of getting new people on board. Do businesses merely want to survive? Or do they want to grow and even be among the best in their field?

When growing your business and hiring new employees, you will need to address the candidate market outside your local, regional and even national community. Your company needs to be able to compete with other international companies, and you need to market your company as an attractive brand that candidates would like to work for. Additionally, your company needs to be ambitious, culturally sensitive, have the best onboarding programs and a local community that is willing to welcome candidates and their families from abroad.

5 tips for international recruitment:

  1. Do not only recruit for the needs you have today. You should also recruit for the future to secure future needs for production, knowledge and innovation
  2. Hire smart people – smart people can learn (yes, also new areas)
  3. Target your search – consider restructuring your organization, departments, teams
  4. Make sure your recruitment activities support your business strategy
  5. Include your recruiters from the early steps of the recruitment – they are professionals and want the business to succeed. And they know how and where to find talent!

If you follow these 5 steps in your international recruitment process, you will see that recruiting internationally is an investment to the success of your company. Yes, it is hard work – but it pays off!

Need help to get started with international recruitment? Contact Maiken Slater Johannsen, Partner at SlaterConsult: msj@slaterconsult.com